Författningsändringsregister: 1945

1291/1945
Asetus graniitin viennin säännöstelystä
1290/1945
Laki viennin säännöstelystä eräissä tapauksissa
1289/1945
Laki hallituksen oikeuttamisesta antamaan tarpeen vaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan turvaamiseksi
1288/1945
Päätös palkkauksen vahvistamisesta Tampereen kaupungin raastuvanoikeuden uuden neljännen osaston vanhemmalle oikeusneuvosmiehelle.
1287/1945
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Kokkolan kaupungin viran tai toimen haltijoille
1286/1945
Päätös Suomen Pankin vuoden 1945 setelien paperia , ulkonäköä ja tekotapaa koskevien määräysten julkaisemisesta asetuskokoelmassa
1285/1945
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1946
1284/1945
Päätös postisäästöpankin tehtävien välittämisestä maksettavista korvauksista ja palkkioista.
1282/1945
Päätös yhteismetsistä annetun lain täytäntöönpanosta
1281/1945
Asetus eräiden lääninhallinnon virkojen ja toimien lakkauttamisesta
1280/1945
Asetus eräitä Helsingin yliopiston opettajan virkoja täytettäessä väliaikaisesti noudatettavasta menettelystä
1279/1945
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1946.
1277/1945
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa.
1276/1945
Asetus Turun akatemiassa suoritettujen valtiotieteellisten tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta
1275/1945
Asetus Helsingin yliopistossa suoritetun valtiotieteellisen virkatutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta
1274/1945
Asetus valtion poliisikoulun johtajan ja koulutuskonstaapelin toimien lakkauttamisesta
1273/1945
Asetus valtion poliisikoulusta
1272/1945
Laki valtioneuvoston oikeudesta antaa valtion takuu eräistä kurssitappioista
1271/1945
Päätös Tampereen kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
1269/1945
Asetus maksuista Suomen sisäisessä lennätinliikenteessä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.