Författningsändringsregister: 1942

992/1942
Päätös halkaisemattoman polttopuun ylimpien myyntihintojen määräämisestä
991/1942
J valaistuksen säännöstelystä.
990/1942
Päätös kuntien kalleusryhmityksestä.
989/1942
Päätös kertakaikkisen väliaikaisen lisäpalkkion maksattamisesta evankelis-luterilaisten seurakuntain papistolle ja kanttori- urkureille.
988/1942
Päätös oravan metsästyksestä vuosina 1942-1943
987/1942
Päätös tasavallan presidentin vaalista vuonna 1943.
986/1942
Asetus maanmittauspalkkion väliaikaisesta korottamisesta
983/1942
Päätös sen lomakekaavan vahvistamisesta, jonka mukaan vuodelta 1942 suoritettavan osingon rajoittamisesta 18 päivänä joulukuuta 1942 annetussa laissa säädetyt ilmoitukset on tehtävä.
982/1942
Asetus vuodelta 1942 suoritettavan osingon rajoittamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
981/1942
Laki vuodelta 1942 suoritettavan osingon rajoittamisesta.
979/1942
Päätös sotavahinkolain ulottuvaisuuden rajoittamisesta sotavakuutusmahdollisuuden johdosta.
978/1942
Asetus Kroatian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta.
977/1942
Asetus Slovakian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta.
974/1942
Laki lisäys vuoden 1942 tulo- ja menoarvioon.
968/1942
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1942 tulo- ja menoarvioon.
966/1942
Asetus sisältävä yleisen lääkärinhoidon ohjesäännön.
964/1942
Päätös eräiden luonnontuotteista valmistettujen jalosteiden ja säilykkeiden valmistuksesta ja hinnoittelusta
962/1942
Päätös täydennysluovutusvelvollisuuden alaisuudesta vapautuneen kauran käyttämisestä ja luovuttamisesta.
961/1942
Päätös kotimaisen villan ylimmistä hinnoista.
959/1942
Päätös eräiden tulo- ja omaisuus- sekä perintö- ja lahjaveroasioiden käsittelystä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.