Författningsändringsregister: 1942

958/1942
Päätös ylimääräisestä varojen perusteella suoritettavasta verosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
957/1942
Päätös vastavuoroisuuden soveltamisesta Suomen ja eräiden kansainväliseen teollisoikeuden suojelemisliittoon kuuluvien maiden välisiin suhteisiin 13 päivänä marraskuuta 1942 annetun asetuksen soveltamisesta.
956/1942
Päätös poikkeavien määräysten antamisesta kunnan hallintoelimiin ja niiden toimintaa nähden valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella
954/1942
Asetus velkojan ja takauskumppanin oikeuden säilyttämisestä eräissä tapauksissa.
950/1942
Asetus hallinnon hoitamisesta valtakunnan yhteyteen palautettuun alueeseen kuuluvissa osissa Säkkijärven, Vahvialan, Jääsken ja Korpiselän kuntia sekä Moskovan rauhassa vuokratulla alueella
948/1942
Asetus eräiden väliaikaisten valtuuksien antamisesta Helsingin yliopiston kanslerille
945/1942
Asetus Suomen ja Unkarin kesken postiliikenteestä tehdyn sopimuksen ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
941/1942
Päätös ravintorasvojen ylimääräisestä jakelusta
938/1942
Päätös ohran ja sen jauhatustuotteiden tullivapaudesta
937/1942
Päätös puolustusvoimain käyttöön otettujen moottoriajoneuvojen arvioimisperusteista ja moottoriajoneuvoista suoritettavista korvauksista
936/1942
Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä.
935/1942
Asetus oikeudesta käyttää mittaamis- ja punnitsemisvälineitä, vaikkei niitä ole uudelleen vaattu
934/1942
Asetus eräiden valtiolle tuomittujen korvausten perimisestä
932/1942
Päätös valmiin lipeäkalan ylimmistä myyntihinnoista.
931/1942
Päätös sokeroimattomien mehujen kaupasta ja ylimmistä myyntihinnoista.
930/1942
Päätös sokerin ja siirapin ylimmistä myyntihinnoista.
928/1942
Päätös suolakalan kuljetuksesta eräillä alueilla.
927/1942
Päätös makeisten säännöstelystä
926/1942
Päätös tupakkavalmisteiden hankkimiseen oikeuttavien ostokorttien julistamisesta mitättömiksi sekä uusien sanottujen tarvikkeiden hankkimiseen oikeuttavien ostokorttien jaosta.
923/1942
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä maidon ja ravintorasvojen säännöstelystä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.