Författningsändringsregister: 1942

Författningsändringar i nummerordning

1128 - 1105 1104 - 1085 1084 - 1064 1059 - 1026 1025 - 993 992 - 959 958 - 923 922 - 891 889 - 859 858 - 820 ...6 - 1

1059/1942
Päätös kaupan myyntipalkkioista.
1058/1942
Päätös kiellosta kuljettaa polttopuuta Ahvenanmaan maakunnan alueelta.
1057/1942
Asetus vuonna 1943 toimitettavaa tulo- ja omaisuusverotusta sekä kunnallisverotusta varten annettavien vero- ja tuloilmoitusten antoajan pitentämisestä eräissä tapauksissa.
1056/1942
Päätös ylimääräisestä tuloverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
1055/1942
Laki ylimääräisestä tuloverosta.
1054/1942
Päätös suhdanneverolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
1053/1942
Suhdanneverolaki.
1052/1942
eräiden alueiden valtakunnan yhteyteen palauttamisen aiheuttamista poikkeussäännöksistä tulo- ja omaisuusverosta annettuun lakiin
1051/1942
Laki kunnallistaksoituksen poikkeuksellisesta toimittamisesta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella.
1050/1942
Päätös kuntien ryhmityksestä lisäeläkeosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle.
1049/1942
Asetus sotavainajain omaisille ja sotainvaliideille suoritettavasta väliaikaisesta avustuksesta annetun asetuksen kumoamisesta.
1048/1942
Asetus sotainvaliidien huollon väliaikaisesta järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta.
1046/1942
Asetus ammattikasvatusneuvostosta
1039/1942
Laki työväenopiston valtionavustuksen maksattamisesta työkaudelta 1942-1943.
1038/1942
Laki kansanopistojen valtionavustuksen maksattamisesta työkaudelta 1942-43.
1035/1942
Laki merivakuutusliikkeen harjoittamisoikeuden väliaikaisesta rajoittamisesta
1033/1942
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1943
1030/1942
Laki valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta.
1027/1942
Päätös ravintorasvojen väliaikaisesta jakelusta maitokorttia vastaan eräissä kunnissa
1026/1942
Päätös eräiden tuotantolaitosten ja kaupan alalla toimivien yritysten perustamisen tai laajentamisen rajoittamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1128 - 1105 1104 - 1085 1084 - 1064 1059 - 1026 1025 - 993 992 - 959 958 - 923 922 - 891 889 - 859 858 - 820 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.