Författningsändringsregister: 1940

Författningsändringar i nummerordning

826 - 804 803 - 777 776 - 746 745 - 713 712 - 674 673 - 653 651 - 626 623 - 595 594 - 567 566 - 547 ...3 - 1

826/1940
Päätös kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden jakelupistemääristä.
825/1940
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä kutomateollisuustuotteiden , vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä
824/1940
Päätös sotavahingon korvauksesta eräissä tapauksissa
823/1940
Laki osakeyhtiöiden omaisuudenluovutusveron suorittamisesta niiden omilla osakkeilla
822/1940
Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset eräistä perunan kaupan ja kulutuksen säännöstelytoimenpiteistä
821/1940
ulkomaanedustuksessa palvelevain viran ja pysyväisen toimen haltijain paikalliskorotuksista annettujen asetusten kumoamisesta
820/1940
Asetus ulkomaan edustuksessa palvelevain kanslia-apulaisten palkkauksesta annetun asetuksen kumoamisesta
818/1940
Päätös erinäisten toimien haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
817/1940
Päätös nautaeläinten luovuttamisesta teuraseläimiksi
816/1940
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1941
815/1940
Päätös kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä.
814/1940
Päätös eräistä perunan kaupan ja kulutuksen säännöstelytoimenpiteistä
813/1940
Päätös eräiden katekeetantoimien lakkauttamisesta
812/1940
Asetus läänin väestönsuojelutarkastajan viran perustamisesta Mikkelin ja Lapin läänien lääninhallituksiin.
811/1940
Asetus Uudenmaan ja Hämeen läänien väestönsuojelutarkastajan apulaisen virkojen lakkauttamisesta
810/1940
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa
808/1940
Päätös määräyksiksi vahvavirtajohtimista ja -kaapeleista
807/1940
Päätös kansaneläkelaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta.
805/1940
Laki köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa.
804/1940
Päätös Rumaniaan menevien maksujen suorittamisesta
Författningsändringar i nummerordning

826 - 804 803 - 777 776 - 746 745 - 713 712 - 674 673 - 653 651 - 626 623 - 595 594 - 567 566 - 547 ...3 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.