Författningsändringsregister: 1939

Författningsändringar i nummerordning

559 - 539 ...254 - 228 227 - 206 202 - 179 178 - 156 155 - 130 129 - 102 101 - 72 71 - 46 45 - 17 16 - 1

71/1939
Päätös erinäisten virkojen haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
70/1939
Päätös eräiden tilojen ja vesialueiden siirtämisestä Luodon kunnasta Pietarsaaren kaupunkiin
69/1939
Asetus kolmen apulaislehtorin toimen perustamisesta Helsingin yliopistoon.
68/1939
Asetus Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen osaston kemian apulaisenvirkoja koskevien säännösten muuttamisesta
67/1939
Asetus 9-luokkaisen tyttölyseon perustamisesta Lappeenrannan kaupunkiin ja Lappeenrannan yksityisen yhteiskoulun ottamisesta valtion haltuun
66/1939
Asetus Lappeenrannan yhteislyseon muodostamisesta 8-luokkaiseksi poikalyseoksi.
65/1939
Laki eräänlaisten rahankeräysten kieltämisestä
64/1939
Päätös ulkomaista alkuperää olevien, kauppaliikkeiden varastoihin sijoitettujen rehuaineiden kaupasta
63/1939
Päätös alennetun maissitullin soveltamisesta
61/1939
Päätös maissin sopimustullista
57/1939
Päätös Liverpoolin keskimääräisen vehnänoteerauksen ja rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
56/1939
Päätös säästöpankkitarkastuksen vapaakirjeoikeudesta
54/1939
Päätös palkkauksen vahvistamisesta Heinolan kaupungin kaupunginviskaalille
52/1939
Asetus Uruguayn kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
51/1939
Laki eräiden Uruguayn kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen määräysten hyväksymisestä
50/1939
Päätös Kotkan kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta.
49/1939
Asetus ulkomailta tuotavien eläinten tai niiden valmistamattomien osien ja raakatuotteiden sekä eräiden muiden tavarain maahan tuonnin, myynnin ja kuljetuksen kieltämisestä ja rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi
48/1939
Asetus postipakettien vaihdosta Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
47/1939
Päätös puutavaran mittauksesta annetun asetuksen soveltamisesta
46/1939
Päätös kanojen ja muun siipikarjan ruokinnassa käytettävän kalkkikivirouheen ja karkean kalkkikivirouheen laatuvaatimuksista.
Författningsändringar i nummerordning

559 - 539 ...254 - 228 227 - 206 202 - 179 178 - 156 155 - 130 129 - 102 101 - 72 71 - 46 45 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.