Författningsändringsregister: 1939

Författningsändringar i nummerordning

559 - 539 ...516 - 496 494 - 465 464 - 441 440 - 396 392 - 364 363 - 337 336 - 310 309 - 281 280 - 255 254 - 228 ...16 - 1

363/1939
Päätös kahvin ylimmistä myyntihinnoista.
362/1939
Päätös kahvin kulutuksen säännöstelystä.
358/1939
Asetus tullisäännön 151 §:n 4 momentin kumoamisesta.
357/1939
Päätös rahan ja arvopapereiden maasta viennistä sekä ulkomaan valuutan ja ulkomaanrahan määräisten saatavien luovuttamisesta Suomen Pankille
356/1939
Päätös poikkeuksista ylityöstä ja sunnuntaityöstä maksettavaa palkkaa koskevista säännöksistä
355/1939
Asetus eräiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden siirtämisestä sosiaaliministeriön ratkaistavaksi
354/1939
Asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain alaisen työvelvollisuuden estämisestä poistumasta maasta
353/1939
Päätös niistä alueista, joille matkustaminen ja siellä oleskeleminen on väliaikaisesti kielletty tai rajoitettu
352/1939
Laki tasavallan presidentin armahdusoikeuden väliaikaisesta laajentamisesta
351/1939
Asetus sotatilalain nojalla maksettavien korvauksien määräämisessä noudatettavasta menettelystä
349/1939
Päätös maahan saapuvan aluksen ulkomaalaiselta päällystöltä ja miehistöltä vaadittavasta henkilöllisyystodistuksesta
348/1939
Asetus väliaikaisen posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnan toimeenpanemisesta
346/1939
Asetus ulosottotoimenpiteitten keskeyttämisestä eräissä tapauksissa
345/1939
Päätös uuden lääketaksan vahvistamisesta
342/1939
Asetus eräitten vekseliä ja shekkiä koskevien määräaikojen pitentämisestä.
341/1939
Asetus valaistuksen säännöstelyä koskevien määräyksien antamisesta
340/1939
Asetus väliaikaisesta kiellosta matkustaa eräille alueille ja oleskella siellä
339/1939
Laki lisäys vuoden 1939 tulo- ja menoarvioon.
338/1939
Laki hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta sotavoiman tarpeisiin
337/1939
Asetus asevelvolliselle sodanaikaisessa palveluksessa suoritettavasta päivärahasta ynnä eräistä muista eduista
Författningsändringar i nummerordning

559 - 539 ...516 - 496 494 - 465 464 - 441 440 - 396 392 - 364 363 - 337 336 - 310 309 - 281 280 - 255 254 - 228 ...16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.