Författningsändringsregister: 1938

Författningsändringar i nummerordning

481 - 457 456 - 426 425 - 401 400 - 373 372 - 346 345 - 313 312 - 289 287 - 267 266 - 239 238 - 214 ...6 - 1

481/1938
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Helsingin kaupungin eräille viranhaltijoille
480/1938
Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta suojeluskuntajärjestöön
477/1938
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa
476/1938
Päätös niiden vahinkojen tutkimisesta ja arvioimisesta, joista haetaan vahingonkorvausta kalastusvakuutusyhdistykseltä
475/1938
Asetus maahantuloleimauksen väliaikaisesta poistamisesta Suomen ja Ranskan välillä
474/1938
Asetus eräiden peruspalkkaisten virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
473/1938
Päätös Riihimäen kauppalan muodostamisesta eri nimismiespiiriksi
472/1938
Päätös valtion ammattientarkastajain virka-alueista
471/1938
Päätös eräiden pakollisen alkuperämerkinnän alaisten tuontitavaroiden merkintätavoista
469/1938
Asetus eräistä kansainväliseen pikatiedoitussopimukseen liittyvässä uudessa lennätinohjesäännössä mainituista maksuista
468/1938
Asetus kansainvälisen pikatiedotussopimukseen liittyvien, uusien lennätin- ja puhelinohjesääntöjen voimaansaattamisesta.
466/1938
Asetus eräiden uusien virkojen ja toimien perustamisesta rajavartiolaitokseen
465/1938
Asetus maatalouden ja luonnonhistorian lehtorin viran perustamisesta Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun ja sanotun korkeakoulun naisten käsityönohjaajan viran muuttamisesta
464/1938
Asetus Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa olevan itämerensuomalaisten kielten ylimääräisen professorinviran muuttamisesta viron ja sen lähisukukielten kiinteäksi varsinaiseksi professorinviraksi
462/1938
Laki maalaiskuntien kansakoulunopettajille vuoden 1939 aikana suoritettavasta korotetusta kasvatusavusta
461/1938
Asetus Riihimäen ja Sukevan keskusvankilain perustamisesta
460/1938
Asetus maahöyrykattilan ja höyryastiain tarkastajista ja tarkastusmaksuista
459/1938
Asetus Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista
458/1938
Asetus Alankomaiden kanssa tehdyn tariffipöytäkirjan voimaansaattamisesta
457/1938
Asetus valtioneuvoston kansliasta
Författningsändringar i nummerordning

481 - 457 456 - 426 425 - 401 400 - 373 372 - 346 345 - 313 312 - 289 287 - 267 266 - 239 238 - 214 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.