Författningsändringsregister: 1937

Författningsändringar i nummerordning

547 - 524 523 - 504 503 - 483 482 - 461 460 - 438 436 - 406 405 - 375 374 - 343 342 - 320 318 - 296 ...7 - 1

482/1937
Asetus valtioneuvoston kanslian vanhemman puhtaaksikirjoittajan toimen muuttamisesta kanslia-apulaisen toimeksi sekä apulaisvahtimestarin toimen muuttamisesta nuoremman vahtimestarin toimeksi
481/1937
Asetus toimistopäällikön viran perustamisesta sekä nuoremman apulaisen toimen lakkauttamisesta valtioneuvoston julkaisuvarastossa
480/1937
Asetus alemman palkkausluokan nuoremman vahtimestarin toimen perustamisesta oikeusministeriöön
479/1937
Asetus uuden hallintoneuvoksen viran perustamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen
478/1937
Laki edustajille vuoden 1937 varsinaisilta valtiopäiviltä suoritettavista palkkiosta
475/1937
Päätös maissin sopimustullista
474/1937
Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta metsähallintoon
473/1937
Asetus Italian kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen voimaansaattamisesta
472/1937
Asetus Italian kanssa kauppavaihdon ja siihen kuuluvien maksujen järjestelystä tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimassaolon pidentämisestä
471/1937
Asetus Suomen ja Rumanian välisen kauppasopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
470/1937
Asetus Espanjaan menevien maksujen suorittamisesta
469/1937
Asetus Kreikan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
468/1937
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimassaolon pidentämisestä
467/1937
Asetus Latvian kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen voimassaolon pidentämisestä.
466/1937
Asetus Turkin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä
465/1937
Asetus Saksan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä
464/1937
Asetus Saksan kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä
463/1937
Asetus alkuperätodistuspakosta eräitä tavaroita tullattaessa
462/1937
Päätös , joka sisältää ohjeita valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista annetun lain täytäntöönpanosta 31 päivänä tammikuuta 1924 annetun asetuksen sovelluttamisesta
461/1937
Asetus eräiden uusien virkojen ja toimien perustamisesta tullilaitokseen
Författningsändringar i nummerordning

547 - 524 523 - 504 503 - 483 482 - 461 460 - 438 436 - 406 405 - 375 374 - 343 342 - 320 318 - 296 ...7 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.