371/1933

Asetus yhtäläisestä vekselilaista, eräiden vekseleitä koskevien lainsäädäntöristiriitojen säännöstelemisestä ja vekselileimaveroa koskevasta lainsäädännöstä tehtyjen yleissopimusten ynnä kuhunkin niihin liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.