Författningsändringsregister: 1930

256/1930
Päätös Hyrsylän kylän siirtämisestä Salmin kunnasta Suojärven kuntaan
255/1930
Päätös Siippoon kylän siirtämisestä kirkollisessa, kunnallisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Nurmijärven kunnasta Tuusulan kuntaan
254/1930
Päätös Hausjärven kunnan Erkkylän kylässä olevan Peräniitty nimisen perintötilan RN:o 3:2 siirtämisestä kunnallisessa suhteessa Hyvinkään kuntaan
253/1930
Päätös toimenpiteistä raputautien leviämisen estämiseksi
252/1930
Päätös kansainvälisillä vesillä sekä Pohjoisella jäämerellä Petsamon kihlakunnassa kalojen, hylkeiden y.m. merieläinten pyyntiin käytettävien suomalaisten alusten ja veneiden tuntomerkeistä.
251/1930
Päätös kansainvälisillä vesillä sekä Pohjoisella jäämerellä Petsamon kihlakunnassa kalojen, hylkeiden y.m. merieläinten pyyntiin käytettävistä suomalaisista aluksista ja veneistä pidettävän kalastusalusrekisterin ja siitä annettavien rekisteritodistusten kaavoista.
250/1930
Asetus kansainvälisillä vesillä sekä Pohjoisella jäämerellä Petsamon kihlakunnassa kalojen, hylkeiden y.m. merieläinten pyyntiin käytettävien suomalaisten alusten ja veneiden rekisteröimisestä ja tuntomerkeistä
248/1930
Päätös erinäisten Kaarlelan kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä kunnallisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Kokkolan kaupunkiin
247/1930
Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta Pernasaaren kasvatuslaitokseen
244/1930
Asetus sen johdosta, että Viro, Latvia ja Jugoslavia ovat yhtyneet sopimusmaina erinäisiä siviiliprosessiin kohdistuvia asioita koskevaan, Haagissa 17 päivänä heinäkuuta 1905 tehtyyn yleissopimukseen
243/1930
Asetus patentista 21 päivänä tammikuuta 1898 annetun julistuksen muuttamisesta
242/1930
Laki 21.1.1898 patenttioikeudesta sekä patenttia koskevien juttujen oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta
241/1930
Päätös postisäästöpankin talletuskoron alentamisesta
240/1930
Päätös Kiuruveden ja Pielaveden kuntien välisen rajan oikean suunnan määräämisestä Koivujärven kylän kohdalla sekä erinäisten tilojen ja tilanosien siirtämisestä Kiuruveden kunnasta Pielaveden kuntaan.
239/1930
Päätös erinäisten Raision kunnassa olevien alueiden siirtämisestä Turun kaupunkiin
238/1930
Päätös merivartiolaitoksen viran ja toimen haltijoille virkamatkoista tulevasta korvauksesta
237/1930
Asetus joka sisältää tarkemmat määräykset siitä, miten tulli- tai poliisivalvontaa toimittavasta vartioaluksesta annetaan pysähdysmääräys matkalla olevalle alukselle
236/1930
Asetus valtion poliisikoulun kuntoisuusmerkistä
234/1930
Päätös margariinin ja muiden ravintorasvojen sekä margariinijuuston valmistuksesta ja kaupasta 6 päivänä helmikuuta 1920 annetun lain muuttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
232/1930
Laki verohinnantaksojen lakkauttamisesta sekä niihin sisältyvien hintojen perusteella suoritettavien valtion menojen vakauttamisesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.