Författningsändringsregister: 1930

Författningsändringar i nummerordning

410 - 384 ...358 - 335 334 - 312 310 - 284 283 - 257 256 - 232 231 - 207 206 - 185 184 - 158 157 - 134 133 - 112 ...17 - 1

231/1930
Asetus Suomen ja Tanskan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
230/1930
Asetus Suomen ja Norjan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
229/1930
Asetus Suomen ja Ruotsin välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
228/1930
Päätös jonka mukaan O/Y Pohjoismaiden Yhdyspankin leski- ja orpokassa nimisen eläkelaitoksen maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
227/1930
Päätös niiden valitsijamiesten luvun jakamisesta eri vaalipiirien kesken, jotka toimittavat tasavallan presidentin vaalin
225/1930
Päätös erinäisten talojen siirtämisestä Iitin kunnasta Kuusankosken kuntaan
224/1930
Päätös erinäisten Mikkelin maalaiskunnassa olevien alueiden siirtämisestä kunnallisessa ja hallinnollisessa suhteessa Mikkelin kaupunkiin
223/1930
Asetus sotilastariffista
221/1930
Asetus Virtain varavankila nimisen itsenäisen, väliaikaisen vankilan perustamisesta
219/1930
Päätös joka koskee kasvinsuojelumyrkkyjä
218/1930
Päätös eräiden kiinnitysluoton hankinnasta vähävaraisille pienviljelijöille aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi myönnetyn määrärahan käyttämisestä
217/1930
Päätös metsähallinnon suonkuivausmetsänhoitajanvirkojen ja Ahvenanmaan maakunnan metsänhoitajanviran haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
215/1930
Förordning huru ersättning i ärenden, som angå handräckning åt utländsk judiciell myndighet eller vissa internationella organ, skall utbetalas
214/1930
Förordning angående finsk myndighets skyldighet att meddela handräckning åt vissa internationella organ
212/1930
Asetus kultafrangin vasta-arvosta Suomen rahassa ja eräistä maksuista kansainvälisessä postiliikenteessä
211/1930
Päätös joka sisältää valtion viljavaraston ohjesäännön
210/1930
Asetus valtion viljavarastosta
209/1930
Laki valtion viljavarastosta
208/1930
Päätös joka sisältää teknilliset ohjeet teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta
207/1930
Asetus Suomen sekä Suurbritannian ja Pohjois-Irlannin välisestä puhelinliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

410 - 384 ...358 - 335 334 - 312 310 - 284 283 - 257 256 - 232 231 - 207 206 - 185 184 - 158 157 - 134 133 - 112 ...17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.