Författningsändringsregister: 1929

Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

99/1929
Päätös valtiokonttorin oikeuttamisesta laskemaan liikkeeseen neljäs sarja obligatioita vuokra-alueiden lunastamiseksi
98/1929
Asetus sen johdosta, että Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto on yhtynyt baltiseen geodeettiseen sopimukseen
97/1929
Asetus Helsingin ruotsalaisen tyttölyseon muodostamisesta kaksoislyseoksi
95/1929
Asetus kätilöopetuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten voimaan tulemisesta
94/1929
Päätös Kauhajoen kunnan Nummijärven kylässä olevan Kytöniemen kruununuudistalon N: o 8 siirtämisestä Jalasjärven kuntaan.
93/1929
Päätös Kerimäen kunnan Nojamaan kylään kuuluvan Mehtälän perintötalon N: o 1 siirtämisestä Säämingin kuntaan.
92/1929
Päätös "Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
91/1929
Päätös Ahvenanmaan maakuntahallinnon maakuntaneuvoksenviran, Maarianhaminan pormestarinviran sekä Ahvenanmaan maamieskoulun johtajan- ja toisen opettajanvirkojen haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
89/1929
Asetus valtionrautateiden viran ja toimen haltijain virkapuvusta
87/1929
Asetus oikeuslääkeopillisen ruumiinkatsastuksen toimittamisesta lääkärille tulevasta korvauksesta
86/1929
Asetus nimismiehen toimen perustamisesta Valtioneuvoston päätöksellä tammikuun 24 päivältä 1929 muodostettuun Nivalan nimismiespiiriin sekä Haapaveden ja Nivalan yhteisen nimismiespiirin apulaisnimismiehentoimen lakkauttamisesta
85/1929
Asetus suomenkielisen tyttökoulun perustamisesta Helsingin kaupunkiin sekä Kristiinankaupungin ja Terijoen suomenkielisten keskikoulujen muodostamisesta yhteislyseoiksi
84/1929
Asetus erinäisissä viroissa ja toimissa olevien vapautuksesta vakinaisesta sotapalveluksesta sodan aikana
83/1929
Asetus kelpoisuusvaatimuksista apulaisnimismiehen, poliisikomisarion ja poliisikonstaapelin toimiin
82/1929
Päätös joka sisältää valtion poliisikoulun ohjesäännön
81/1929
Asetus valtion poliisikoulun järjestysmuodosta
80/1929
Laki valtion poliisikoulusta
79/1929
Päätös joka sisältää valtion viljavaraston ohjesäännön
78/1929
Asetus Suomen ja Ruotsin välisestä puhelinliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
76/1929
Asetus Suomen ja Norjan välisestä puhelinliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.