Författningsändringsregister: 1929

Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

75/1929
Asetus Suomen ja Tanskan välisestä puhelinliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
74/1929
Asetus Helsingin yliopiston voimistelulaitoksesta
73/1929
Päätös johtosäännön vahvistamisesta Imatran voimalaitoksen ja valtion koskivoimatoimiston hoitoa varten
72/1929
Päätös joka sisältää moottoriajoneuvojen katsastusmiesten ohjesäännön sekä toimitustaksan
71/1929
Päätös omnibusauton konealustan ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista
70/1929
Asetus valtiovarainministeriön nuoremman hallitussihteerin viran lakkauttamisesta
69/1929
Asetus kanslia-apulaisen viran perustamisesta kouluhallitukseen
68/1929
Asetus poliisimestarin ja sihteerin toimen perustamisesta Kajaanin kaupungin poliisilaitokseen sekä saman poliisilaitoksen komisarion toimen lakkauttamisesta
67/1929
Asetus poliisimestarin ja sihteerin toimen perustamisesta Jyväskylän kaupungin poliisilaitokseen sekä saman poliisilaitoksen komisarion toimen lakkauttamisesta
66/1929
Asetus eläinten kuljetukseen käytettyjen rautatievaunujen puhdistamisesta ja desinfisioimisesta
65/1929
Laki valtion omistamien vero- ja rälssiluontoisten maiden asuttamisesta ynnä niillä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta
64/1929
Asetus sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta kieltolakirikoksia koskevissa jutuissa
63/1929
Asetus röntgen-avustajalääkärintoimen perustamisesta Helsingin yleisen sairaalan kirurgiselle osastolle
62/1929
Asetus piirilääkäreille tulevasta matkakulujen korvauksesta ja päivärahasta
61/1929
Asetus Rovaniemen yleisen sairaalan lääkärinviran muuttamisesta peruspalkkaiseksi viraksi
60/1929
Asetus aluelääkärinviran perustamisesta Puolangan kuntaa varten
59/1929
Asetus kolmen röntgen-alilääkärinviran perustamisesta lääninsairaaloihin
58/1929
Asetus alilääkärinviran perustamisesta Helsingin yleisen sairaalan naistautien osastolle
57/1929
Asetus Suomen ja Saksan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen edellyttämien tullihelpotusten myöntämisestä eräille saksalaisille teknillisille tuotteille
56/1929
Förordning om ändring av förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.
Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.