Författningsändringsregister: 1929

316/1929
Asetus vuotien ja nahkojen maastavientiä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
315/1929
Laki tuonti- ja vientikieltojen ja -rajoitusten poistamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen ja sitä täydentävän lisäsopimuksen sekä vuotien ja nahkojen maastavientiä ja luiden maastavientiä koskevien kansainvälisten sopimusten eräiden säännösten hyväksymisestä
314/1929
Päätös tullin korottamisesta gramofoneille ja niiden osille
313/1929
Päätös jolla vahvistetaan evankelisluterilaisen ja kreikkalaiskatolisen kirkon papiston ja muun uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen sekä siviilirekisteriviranomaisen tuomioistuimia varten annettavan virkatodistuksen kaava
312/1929
Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä Kerimäen kunnasta Enonkosken kuntaan
310/1929
Asetus sen johdosta, että Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunta on ratifioinut Genevessä 19 päivänä helmikuuta 1925 tehdyn kansainvälisen opiumisopimuksen
309/1929
Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tullivalvonnasta Suomenlahdella tehdyn sopimuksen ja sen yhteydessä tehdyn erikoisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
308/1929
Asetus Suomen ja Turkin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta
307/1929
Laki eräiden Suomen ja Turkin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä
305/1929
Asetus uusista tuloväylistä Vaasaan
303/1929
Asetus sen johdosta, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on ratifioinut kansainvälisen, alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen siihen liittyvine lisäsopimuksineen
302/1929
Päätös määrättyä matkaa varten maahantuotujen automobiilien tullivapaudesta
301/1929
Päätös "Atlas Pankki Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen 2,7,14,18, 22, 24 ja 25 §:n muuttamisesta
297/1929
Asetus Suomen ja Unkarin välisen sovittelu- ja välitystuomiosopimuksen voimaansaattamisesta
296/1929
Asetus Suomen tasavallan ja Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunnan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
295/1929
Laki eräiden Suomen tasavallan ja Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunnan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännöksien hyväksymisestä
294/1929
Päätös sisältävä valtion kirjastotoimiston johtosäännön
293/1929
Päätös vapaakirjeoikeudesta Kannaksen ammattikoulukodille
292/1929
Päätös "Suomen Vapaa Evankelis-Luterilainen Kirkko"-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan ja siihen liittyneiden Lahden, Kuusankosken, Vuokselan, Hämeenlinnan, Koskenpään, Jämsän ja Kyyjärven paikallisseurakuntain merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin
291/1929
Asetus Viipurin kaupungin evankelis-luterilaisten seurakuntain papinvirkain täyttämisjärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.