Författningsändringsregister: 1929

Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...235 - 212 210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

121/1929
Laki lisäys vuoden 1929 ylimääräiseen menoarvioon.
120/1929
Laki lisäys vuoden 1929 tulo- ja menoarvioon.
119/1929
Asetus Haminan suomalaisen yhteiskoulun ottamisesta valtion haltuun
118/1929
Asetus oravan rauhoittamisesta
116/1929
Päätös Suomenlinnan poliisipiirin muodostamisesta
115/1929
Laki lisäys vuoden 1929 ylimääräiseen menoarvioon.
114/1929
Asetus pienviljelysneuvojaopistosta
113/1929
Asetus Suomen ja Alankomaiden välisen, sovittelumenettelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
111/1929
Päätös katomäärärahasta myönnettävistä huokeakorkoisista lainoista siemenviljan ostoa varten 24 päivänä tammikuuta 1929 annetun valtioneuvoston päätöksen sovelluttamisesta.
110/1929
Päätös valtiokonttorin oikeuttamisesta laskemaan liikkeeseen kuudennen sarjan Suomen valtion asutusobligatsioneja
109/1929
Asetus Neittävän eli Siikajoen uittokanavan järjestyssäännön kumoamisesta
108/1929
Asetus eräiden varojen käyttämisestä maan ostamiseen valtion metsätaloutta varten 27 päivänä huhtikuuta 1928 annetun lain täytäntöönpanosta
107/1929
Asetus yksityisten tutkintojen toimeenpanemisesta oppikouluissa henkilöille, jotka haluavat saada todistuksen oppikoulun oppimääriä vastaavista tiedoista
106/1929
Asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
105/1929
Päätös eräänlaisten vehnä- ja ruisleseiden sekä niiden seosten maahantuonnin ja kaupan kieltämisestä
104/1929
Päätös eräänlaisten vehnä- ja ruismyllyn jauhatusjätteiden nimittämisestä
103/1929
Asetus moottoriajoneuvoliikenteessä käytettävien ajo- ja opettajakorttien sekä lupatodistusten lunastuksesta
102/1929
Asetus lyijyvalkoisen käyttämistä maalaustöissä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
101/1929
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä
100/1929
Päätös joka sisältää ohjesäännön pienviljelijäin esikuvatalouksien avustamiseksi myönnettävien määrärahojen käyttämisestä
Författningsändringar i nummerordning

452 - 432 ...235 - 212 210 - 188 187 - 167 166 - 145 143 - 122 121 - 100 99 - 76 75 - 56 55 - 28 27 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.