Författningsändringsregister: 1927

Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 ...244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 144 - 120 117 - 94 92 - 67 64 - 37 36 - 7 6 - 1

92/1927
Laki valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen annetun lain 5 §:n selittämisestä
91/1927
Päätös koskeva Kokkolan kaupungin oikeusneuvosmiehen palkkausta.
90/1927
Päätös Kokkolan kaupungin maistraatin ja raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja toimintaa koskevain määräysten muuttamisesta.
89/1927
Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
88/1927
Asetus puolustuslaitoksen palkkaussäännöstä vuodeksi 1927
86/1927
Asetus korotetun valtion takuun myöntämisestä Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiön ottamista lainoista
85/1927
Asetus pysyväisen kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan 2 momentissa edellytetyn selityksen voimaansaattamisesta
84/1927
Asetus Suomen ja Norjan välisen, riitaisuuksien sovinnollista ratkaisemista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
83/1927
Asetus maataloushallituksen alaisista rakennusmestareista
82/1927
Päätös joka sisältää Suomen Teknillisen Korkeakoulun kirjaston johtosäännön
81/1927
Päätös eräiden Kemin pitäjän Lautiosaaren kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, kunnallisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Kemin kaupunkiin kuuluviksi
80/1927
Päätös Keiteleen-Konneveden-Iisveden kanavareitin avaamisesta yleiselle liikenteelle.
79/1927
Asetus konservaattorinapulaisentoimen perustamisesta muinaistieteelliseen toimikuntaan
78/1927
Laki kananmunain maasta viennistä ja maahan tuonnista.
77/1927
Asetus 1) Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1921 tehdyn, naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavan kansainvälisen yleissopimuksen, 2) Parisissa 18 päivänä toukokuuta 1904 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata naisille ja alaikäisille tytöille tehokasta turvaa "valkoiseksi orjakaupaksi" kutsuttua rikollista ammattia vastaan, sekä 3) Parisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyn, valkoisen orjakaupan ehkäisemistä tarkoittavan kansainvälisen yleissopimuksen päätöspöytäkirjoineen voimaantulemisesta
73/1927
Päätös 4 päivänä maaliskuuta 1927 annetun ammattientarkastuslain toimeenpanemisesta
72/1927
Ammattientarkastuslaki
71/1927
Päätös Suomen ja Suurbritannian Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen, rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen määräysten soveltamisesta Läntisen Samoan mandaattialueeseen nähden
69/1927
Förordning om utmätningsmän vid indrivning av skatter och avgifter.
67/1927
Päätös eräiden kylien ja tilojen siirtämisestä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Riihimäen kauppalakuntaan
Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 ...244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 144 - 120 117 - 94 92 - 67 64 - 37 36 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.