Författningsändringsregister: 1927

Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 366 - 343 339 - 315 314 - 293 292 - 268 267 - 245 244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 ...6 - 1

314/1927
Asetus valtion metsämaiden asuttamisesta ja niillä olevien vuokra- alueiden lunastamisesta 20 päivänä toukokuuta 1922 annetun lain eräiden pykälien muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 1927 annetun lain sovelluttamisesta ennen sen voimaantuloa vireillepantuihin asuttamistoimituksiin
313/1927
Asetus tullisäännön muuttamisesta
312/1927
Asetus Suomelle tulevista aluemaksuista Suomen ja Viron välisessä puhelinliikenteessä
310/1927
Asetus Suomen ja Sveitsin välisen, diplomaattipassien leimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
309/1927
Päätös koskeva virallisten arkistojen suojelua.
308/1927
Asetus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa
307/1927
Laki valtion ja Helsingin kaupungin välisen tilusvaihdon toimeenpanemisesta
306/1927
Asetus Genevessä 25 päivänä syyskuuta 1926 tehdyn, orjuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulemisesta
305/1927
Päätös Pölläkkälän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
304/1927
Päätös valtionavustusten käytön valvonnasta ja niiden maksattamisesta
303/1927
Laki pormestarin, neuvosmiesten ja maistraatinsihteerin vaalista
302/1927
Laki pormestarin ehdottamis- sekä neuvosmiesten ja maistraatinsihteerin valitsemisoikeudesta
300/1927
Päätös Vaasan kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
299/1927
Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä kesäkuun 18 päivänä 1924 allekirjoitettuun suoran rautatieyhdysliikenteen järjestämistä matkustajain ja tavarain kuljetusta varten koskevaan sopimukseen liittyvän liikennesäännön 27 artiklan muuttamista koskevan, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen sopimuksen voimaansaattamisesta
298/1927
Tuberkulosiasetus
297/1927
Asetus lastentarhoista, jotka saavat valtioapua
296/1927
Laki lastentarhain valtioavusta.
295/1927
Asetus tilusteistä annetun lain toimeenpanemisesta
294/1927
Asetus entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun annetun lain toimeenpanemisesta
293/1927
Tieasetus
Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 366 - 343 339 - 315 314 - 293 292 - 268 267 - 245 244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.