Författningsändringsregister: 1927

Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 ...339 - 315 314 - 293 292 - 268 267 - 245 244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 144 - 120 117 - 94 ...6 - 1

217/1927
Asetus Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
215/1927
Päätös koskeva alusrekisteri-, kansallisuuskirja- y.m. kaavakkeiden vahvistamista.
214/1927
Laki merilain muuttamisesta
212/1927
Asetus alusrekisterilain täytäntöönpanosta
211/1927
Lag om inteckning i fartyg
210/1927
Päätös koneenhoitajain kuulustelutodistuksesta suoritettavasta korvauksesta.
209/1927
Päätös maahöyrykattilain katsastuspiirien määräämisestä
208/1927
Päätös joka sisältää normaalimääräykset maahöyrykattiloiden ja höyryastioiden aineen laadusta ja mitoittamisesta
207/1927
S sisältävä määräyksiä höyryastioiden varusteista ja katsastuksista sekä mitä on otettava huomioon höyryastioista 17 päivänä syyskuuta 1926 annetun asetuksen soveltamisessa
206/1927
S sisältävä määräyksiä maahöyrykattiloiden varusteista ja katsastuksista sekä mitä on otettava huomioon maahöyrykattiloista 17 päivänä syyskuuta 1926 annetun asetuksen soveltamisessa
205/1927
Asetus maahöyrykattilain ja höyryastiain katsastuksista suoritettavista maksuista
204/1927
Päätös "Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa Osakeyhtiö - Centrallånekassa för Finlands stads- och landskommuner Aktiebolag" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3,15 ja 24 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
203/1927
Päätös penneihin päättyvien määrien tasoittamisesta valtion suorituksissa
202/1927
Asetus Suomen ja Itävallan välillä tehdyn, maahantuloleimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
201/1927
Asetus Suomen ja Tsekkoslovakian välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
200/1927
Laki eräiden Suomen ja Tsekkoslovakian välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä
198/1927
Asetus Hämeenlinnan maakunta-arkistosta annettavien toimituskirjain lunastuksesta
197/1927
Päätös vapaakirjeoikeudesta Hämeenlinnan maakunta-arkistolle
196/1927
Päätös joka sisältää määräyksiä Hämeenlinnan maakunta-arkiston perustamisesta ja toiminnasta
195/1927
Päätös toimenpiteistä raputautien leviämisen estämiseksi
Författningsändringar i nummerordning

387 - 367 ...339 - 315 314 - 293 292 - 268 267 - 245 244 - 218 217 - 195 192 - 170 169 - 147 144 - 120 117 - 94 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.