Författningsändringsregister: 1923

Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 ...220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 79 - 51 50 - 28 27 - 7 5 - 1

79/1923
Asetus lastenvalvojan toimesta
78/1923
Asetus Turun maanjako-oikeuden piiriin asetettavasta kolmannesta väliaikaisesta maanjako-oikeuden puheenjohtajasta
77/1923
Asetus kahden avustajalääkärin viran perustamisesta Helsingin yleiseen sairaalaan
75/1923
Laki maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä
74/1923
Asetus erinäisten virkojen lakkauttamisesta ja uudestaanjärjestämisestä tullilaitoksessa
73/1923
Asetus kemian apulaisen viran perustamisesta Helsingin yliopistoon 14 päivänä toukokuuta 1895 annetun julistuksen muuttamisesta
72/1923
Laki metsästyksestä lokakuun 20 päivänä 1898 annetun asetuksen eräiden pykäläin muuttamisesta toisin kuuluviksi
71/1923
Lag om naturskydd
70/1923
Päätös koskeva Pohjoisella Jäämerellä kalastusta harjoittavista suomalaisista aluksista pidettävän kalastusalusrekisterin ja siitä annettavien rekisteritodistusten kaavaa.
69/1923
Päätös Pohjoisella Jäämerellä kalastusta harjoittavien suomalaisten alusten tuntomerkeistä
68/1923
Asetus Pohjoisella Jäämerellä kalastusta harjoittavien suomalaisten alusten rekisteröimisestä ja tuntomerkeistä
65/1923
Laki laivarekisteristä 11 päivänä marraskuuta 1889 annetun asetuksen muuttamisesta.
64/1923
Laki alusten yhteentörmäyksestä johtuvasta vahingosta sekä pelastuspalkkiosta
61/1923
Asetus kaupunginvoudin viran perustamisesta Kaskisten kaupunkiin.
59/1923
Asetus pöytäkirjan pitämisestä irtaimistokiinnityksistä
55/1923
Lag om lösöreinteckning.
54/1923
Asetus puolustuslaitoksen palkkaussäännöstä vuodeksi 1923
53/1923
Päätös Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle 26 päivänä helmikuuta 1896 annetun voimassa olevan ohjesäännön 3, 5, 8, 9, 13 ja 18 §:n muuttamisesta
52/1923
Asetus joka sisältää muutoksia 27 päivänä toukokuuta 1895 yleiselle revisionioikeudelle annettuun johtosääntöön
51/1923
Päätös lainojen myöntämisestä maalaiskunnille maataloustyöväen asunto- olojen parantamiseksi.
Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 ...220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 79 - 51 50 - 28 27 - 7 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.