Författningsändringsregister: 1923

Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

242/1923
Asetus maataloushallituksesta
241/1923
Päätös eräiden talojen siirtämisestä kameraalisessa suhteessa Pudasjärven, Simon ja Rovaniemen pitäjistä Ranuan pitäjään sekä Ranuan pitäjän siirtämisestä oikeudellisessa suhteessa Kemin, Simon ja Tervolan pitäjäin käräjäkuntaan Kemin tuomiokuntaa
240/1923
Päätös eräiden tilojen ja maa-alueiden siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Hollolan pitäjästä Lahden kaupunkiin
239/1923
Asetus Suomen ja Alankomaiden välisen väliaikaisen kauppasopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta
238/1923
M Valtiokonttorille evankelis-luterilaisten seurakuntain vastikerahastosta annetun Senaatin kirjeen (15.2.1898) muuttamisesta
237/1923
Asetus Kuopion lääninsairaalaan toisen alilääkärin viran muuttamisesta apulaislääkärin viraksi
236/1923
Asetus vapaaehtoisten apulaislääkärien asettamisesta Porin ja Jyväskylän yleisiin sairaaloihin
235/1923
Asetus tasavallan presidentin kanslian toisen sihteerin viran lakkauttamisesta
234/1923
Asetus maksuista, joita on suoritettava puheluista Naantalin ja eräitten muitten paikkakuntien välillä lennätinlaitoksen puhelinlinjoilla Suomen sisäisessä liikenteessä
233/1923
Asetus enintään neljän miljoonan Englannin punnan suuruisen valtiolainan ottamisesta
232/1923
Päätös Varpaisjärven ja Muuruveden pitäjäin muodostamisesta kumpikin Pielaveden tuomiokuntaan kuuluviksi eri käräjäkunniksi
231/1923
Asetus piiriagronominvirkojen lakkauttamisesta
229/1923
Päätös "Pohjolan Osake-Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 15 §:n muuttamisesta
227/1923
Päätös jonka mukaan henkivakuutussummaa, jonka Vakuutusosakeyhtiö Kansa määrää suoritettavaksi hautausvakuutuksen nojalla, ei saa vakuutetun velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
226/1923
Päätös jonka mukaan henkivakuutussummaa, jonka Vakuutusosakeyhtiö Kansa määrää suoritettavaksi ryhmävakuutuksen nojalla, ei saa vakuutetun velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
225/1923
Päätös jonka mukaan elinkorkoa tai muuta korvaussummaa, jonka Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo määrää suoritettavaksi työntekijöille tai heidän omaisilleen vapaaehtoisen vakuutussopimuksen perusteella mutta työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaisesti, ei saa korvauksensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
224/1923
Päätös eräiden Säämingin, Kerimäen, Heinäveden, Rantasalmen ja Savonrannan pitäjissä olevien tilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Enonkosken pitäjään
223/1923
Päätös eräiden Virolahden pitäjän Säkäjärven kylässä olevien tilojen ja niistä erotettujen palstatilojen siirtämisestä kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa Miehikkälän pitäjään kuuluviksi
222/1923
Asetus maksuista, jotka suoritetaan hinauksista ja muusta avustamisesta merenkulkulaitoksen aluksilla
221/1923
Päätös joka sisältää määräyksiä valtion osanotosta maanparannustöiden kustannuksiin
Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.