Författningsändringsregister: 1923

Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

220/1923
Asetus 29 päivänä joulukuuta 1894 kuvernööreille ja lääninhallitusten virkamiehille vahvistetun johtosäännön 74 §:n muuttamisesta
219/1923
Asetus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
218/1923
Asetus alusten yhteentörmäystä koskevain erinäisten määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
217/1923
Päätös Virtasalmen pitäjän muodostamisesta Rautalammin tuomiokuntaan kuuluvaksi eri käräjäkunnaksi
216/1923
Päätös Siviiliviraston leski- ja orpokassalle helmikuun 26 päivänä 1896 annetun johtosäännön 5 §:n muuttamisesta
215/1923
Asetus maksuista, joita on suoritettava puheluista eräitten paikkakuntain välillä lennätinlaitoksen puhelinlinjoilla Suomen sisäisessä liikenteessä
214/1923
Asetus week-end nimisten sähkösanomain käytäntöönottamisesta
212/1923
Asetus sen johdosta, että Kanadan siirtomaa on liittynyt sopimukseen teollisuusomistusoikeuden suojelemisesta
211/1923
Asetus sisältävä tarkemmat määräykset siitä Ahvenanmaan maakunnassa olevasta valtion maaomaisuudesta, joka siirtyy maakunnan nautintaan
210/1923
Päätös jonka mukaan vakuutussummaa, jonka Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi määrää suoritettavaksi ryhmähenkivakuutuksen nojalla, ei saa vakuutetun velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
209/1923
Päätös toimiluvan antamisesta "Oulunkylän -Viikin -Hertonäsin rautatie " nimisen rautatien rakentamiseen
208/1923
Asetus työssä sattuvien tapaturmien korvaamista tarkoittavan Suomen ja Ruotsin välisen selityskirjan voimaansaattamisesta
207/1923
Asetus joka sisältää lisäyksen 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön 154 §:n 4 momenttiin
205/1923
Asetus maan hankkimisesta asutustarkoituksiin 25 päivänä marraskuuta 1922 annetun lain toimeenpanosta
204/1923
Päätös muikunpyynnin rajoittamisesta Vehmersalmen kunnan alueeseen kuuluvalla Kallaveden osalla Vehmersalmea myöten
203/1923
Päätös Suomen , Ruotsin, Tanskan ja Norjan välillä solmitun köyhäinhoitosopimuksen soveltamisesta
202/1923
Asetus köyhäinhoitosopimuksen voimaansaattamisesta Suomen sekä Ruotsin, Tanskan ja Norjan välillä
200/1923
Päätös oppisopimuslain soveltamisesta
199/1923
Päätös Muonionniskan seurakunnan ja kunnan nimen muuttamisesta Muonioksi
198/1923
Päätös Pernajan kunnan Antbyn kylässä olevien Fogdas, Petas ja Storskrapis nimisten talojen yhdistämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Loviisan kaupunkiin
Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.