Författningsändringsregister: 1923

Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

197/1923
Asetus koskeva Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain kansalaisten kanssa syyskuun 22 päivänä 1922 jälkeen naimisiin menneitten entisten Suomen naispuolisten kansalaisten Suomeen matkustamisen helpoittamista.
196/1923
Asetus yleisinä saapumispäivinä lokakuussa 1922 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta
195/1923
Päätös Pohjois-Suomen Pankki nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
194/1923
Asetus maan jakamisesta viiteen hiippakuntaan
193/1923
Asetus joulukuun 10 päivänä 1901 annetulla julistuksella perustetun erityisen kreikkalais-katolisen kansakoulujen tarkastajanviran muuttamisesta tavalliseksi piiritarkastajanviraksi
192/1923
Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteita koskevan lain voimaanpanosta
191/1923
Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista
190/1923
Asetus niiden liikenne- ja kauttakulunvapautta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta Suomessa, jotka on tehty Barcelonassa 10 päivästä maaliskuuta 20 päivään huhtikuuta 1921 pidetyssä konferenssissa
189/1923
Asetus Suomen ja Ruotsin välisen, Tukholmassa 26 päivänä toukokuuta 1923 tehdyn merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
187/1923
Asetus kunnallisista ja yksityisistä kasvatuslaitoksista
186/1923
Asetus epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
185/1923
Asetus Suomen ja Tanskan välisen Köpenhaminassa 12 päivänä 1923 tehdyn, tavaranäytteiden tullivapaata tuontia koskevan väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
184/1923
Laki eräiden Suomen ja Tanskan välisen, tavaranäytteiden tullivapaata tuontia koskevan väliaikaisen sopimuksen säännöksien hyväksymisestä
183/1923
Päätös Keravan kauppalan ja Tuusulan kunnan luokituksesta kielellisessä suhteessa.
182/1923
Asetus Keravan kauppalan perustamisesta
181/1923
Asetus Suomen Hypoteekkiyhdistykselle 1907 ja 1909 vuoden obligatsionilainoista myönnetyn valtiontakuun siirtämisestä uudelle obligatsionilainalle
180/1923
Asetus yksityisten maanviljelyslyseoiden ja muiden niihin verrattavien oppilaitosten oikeudesta päästää oppilaita Helsingin yliopistoon sekä korkeakouluihin
179/1923
Asetus joka koskee tyttölyseon pedagogisen johtokunnan edessä suoritettuja kokeita suomen tai ruotsinkielen taidon osoittamiseksi
178/1923
Asetus Lopen hoitoalueen metsänhoitajanviran lakkauttamisesta
177/1923
Asetus Suomen ja Venäjän välisen, suomalaisten kauppa- ja tavara-alusten kulkua Nevalla Laatokan ja Suomenlahden välillä Koskevan sopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

318 - 294 293 - 267 266 - 243 242 - 221 220 - 198 197 - 177 176 - 153 152 - 131 130 - 103 102 - 80 ...5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.