Författningsändringsregister: 1921

Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

320/1921
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan lain käyttämisestä
319/1921
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta
318/1921
Laki mitoista ja painoista
317/1921
Asetus tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä sotalaitoksessa
316/1921
Päätös joka koskee virkamiehille tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää.
314/1921
Asetus Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista
313/1921
Asetus Itä-Siperiassa olevain suomalaisten vankien ja siirtolaisten uskonnollista opetusta ja hengellistä hoitoa varten perustettujen yhden pastorin ja yhden katekeetan virkojen lakkauttamisesta
312/1921
Asetus lisättyjen oikeuden istuntojen pitämisestä kihlakunnantuomareille erinäisissä tuomiokunnissa suoritettavaksi määrätyn korvauksen lakkauttamisesta.
311/1921
Asetus kaakkoisella ja itäisellä raja-alueella vaadittavista henkilö- ja matkalupatodistuksista
310/1921
Laki syytteen sikseen jättämisestä henkilöihin nähden, jotka ovat toimineet Ahvenanmaan irroittamiseksi Suomesta tai laiminlyöneet asevelvollisuuskutsuntansa Ahvenanmaalla
305/1921
Laki jolla muutetaan asetus joulukuun 14 päivältä 1910 koiraveron suorittamisesta joulukuun 14 päivänä 1894 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
304/1921
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä 30 p:nä joulukuuta 1921 ulkomaalaisten suoritettavasta korko- ja osinkoverosta annetun lain soveltamisesta sekä sanotun veron kannosta ja tilityksestä
303/1921
Laki ulkomaalaisten suoritettavasta korko- ja osinkoverosta
302/1921
Asetus Suomen kanavalaitoksesta
299/1921
Laki Suomen Pankin ohjesäännön (1895) muuttamisesta
298/1921
Laki joka sisältää väliaikaiset säännökset Suomen Pankin setelinanto- oikeudesta
297/1921
Päätös sisältävä tarkemmat määräykset 30 päivänä joulukuuta 1921 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
296/1921
Laki tulitikkuverosta
294/1921
Päätös perintö- ja lahjaverolain soveltamisesta
293/1921
Laki v. 1734 Perintökaaren muuttamisesta
Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.