Författningsändringsregister: 1921

Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

242/1921
Asetus henkilöllisyyskorteista postiliikenteessä
241/1921
Asetus sanomalehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa postiliikenteessä
240/1921
Asetus kotimaisten sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamisesta sekä kuljettamisesta postilaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä
239/1921
Laki postimaksujen yleisistä perusteista
238/1921
Päätös Jämsän pitäjän Juokslahden kylään kuuluvien perintötilojen R. N:o 1:1 ja R. N: o 2:3 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Korpilahden pitäjään
237/1921
Päätös erään Sortavalan rautatieasema-alueeseen kuuluvan maakappaleen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Sortavalan kaupunkiin
236/1921
Asetus yleiselle revisionioikeudelle 27 päivänä toukokuuta 1895 vahvistetun johtosäännön 9 ja 33 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
235/1921
Asetus Brysselissä 1890, kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
234/1921
Päätös kreikkalaiskatolisen kirkon erikoisista juhlapäivistä.
233/1921
Asetus koskeva kauppa- ja teollisuusministeriölle annettavasta oikeudesta myöntää poikkeuksia erinäisten tavarain ja aineiden aluksilla kuljettamisesta lokakuun 18 päivänä 1920 annetun asetuksen määräyksistä
232/1921
Asetus joka sisältää sotalaitoksen remonttiohjesäännön voimaanastumisesta aiheutuvia välittäviä määräyksiä
231/1921
Asetus sotalaitoksen remonttiohjesäännön vahvistamisesta
230/1921
Asetus sisältävä muutetut määräykset eräiden vieraitten patenttien ja tavaraleimain suojelemisesta
229/1921
Asetus teollisuusomistusoikeuden suojelemisesta 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn, Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1900 ja Washingtonissa 2 päivänä kesäkuuta 1911 tarkastetun Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta
228/1921
Asetus , jolla kielletään valkeaa (keltaista) fosforia sisältävien tulitikkujen maahantuonti, valmistus ja myynti
227/1921
Asetus Bernissä 1906 tehdyn kansainvälisen sopimuksen, jolla kielletään valkoisen (keltaisen) fosforin käyttäminen tulitikkujen valmistuksessa, voimaansaattamisesta Suomessa
226/1921
Päätös langatonta sähköttämistä tai puhelemista varten tarkoitettujen laitteiden käyttämisestä Suomen alueella liikkuvissa ulkomaalaisissa aluksissa.
224/1921
Päätös valtion alkoholiliikkeen johdosta ja valvonnasta
223/1921
Päätös Sosialiministeriön Raittiusosaston kassa- ja tililaitoksesta
222/1921
Päätös uuden palkkaussäännön eräille Joensuun kaupungin virkamiehille
Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.