Författningsändringsregister: 1921

Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

221/1921
Päätös "Suomen Maatalous-Osake-Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2,9,12,13 ja 24 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
219/1921
Asetus Oulun-Tornion rataosalla olevien Rauman, Kemin, Simon, Iin, Kuivaniemen ja Haukiputaan rautatiesiltojen ylikulkemisesta kannettavista maksuista
218/1921
Asetus Tornionjoen ylitse liikennettä välittävän valtionrautateiden omistaman höyrylautan käyttämisestä kannettavista maksuista
216/1921
Päätös jolla kielletään tuomasta ilman erikoista lupaa Suomeen nautaeläimiä, lampaita, vuohia ja sikoja sekä sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita sekä eräistä maista hevossukuisia eläimiä
214/1921
Päätös Jokioisten pienviljelijäkoulusta
213/1921
Asetus , joka sisältää tarkempia määräyksiä sotalaitokselle rauhanaikana annettavia luontaissuorituksia koskevan lain soveltamisesta
212/1921
Asetus suojeluskunnista
210/1921
Asetus sisältävä tarkempia määräyksiä majakkamaksun suorittamisesta annetun lain täytäntöönpanosta
207/1921
Päätös poliisijärjestyksen vahvistamisesta Iin haminan taajaväkiselle yhdyskunnalle
206/1921
Päätös Värtsilän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
205/1921
Päätös Bromarvin kunnan Hangon kylässä olevien perintötalojen n:o 1, 2, 3, 4 ja 5 siirtämisestä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Hangon kaupunkiin
203/1921
Asetus yleisinä saapumispäivinä lokakuussa 1920 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta
202/1921
Päätös vapaakirjeoikeudesta vankilan alaosastoina toimiville vankisiirtoloille
201/1921
Asetus 30.4.1874 merimieshuoneista Suomessa annetun asetuksen muuttamisesta
200/1921
Päätös päiväsakkojen merkitsemisestä sakko- ja tuomioluetteloihin
199/1921
Päätös yleisistä perusteista, joiden mukaan kansakoulunopettajan tulee saada korvaus kansakoululaitoksen kustannuksista 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain 6, 8 ja 10 §:ssä määrätyistä luontaiseduista
198/1921
Päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä
196/1921
Laki majakkamaksun suorittamisesta
195/1921
Päätös jolla Petsamon lääni ammattientarkastuksen suhteen yhdistetään Oulun ammattientarkastuspiiriin
194/1921
Päätös jolla työväen tapaturmavakuutuksesta elokuun 18 päivänä 1917 annetun asetuksen 1 §:n 4 kohdan nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt Petsamon läänissä toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia.
Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.