Författningsändringsregister: 1921

Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

193/1921
Päätös Erkkylän kylään kuuluvien rälssitilojen R. N:o 4:1 ja R. N:o 5:5 siirtämisestä Hyvinkään pitäjästä Uudenmaan lääniä kirkollisessa ja hallinnollisessa suhteessa takaisin Hausjärven pitäjään Hämeen lääniä
192/1921
Päätös jolla Petsamon lääni köyhäinhoidontarkastuksen suhteen määrätään yhdistettäväksi neljänteen köyhäinhoitopiiriin
191/1921
Päätös rajoitetusta postirahanvapaudesta Suomen Maantieteelliselle Seuralle
189/1921
Asetus kunnallisten alakansakoulujen opettajain kelpoisuudesta
187/1921
Asetus Suomen ja Ranskan välisen, Pariisissa 13 p:nä heinäkuuta 1921 allekirjoitetun kauppasopimuksen eräitten artiklain voimaansaattamisesta
186/1921
Asetus Helsingin yliopiston erinäisten opettajanvirkojen uudestaan muodostamisesta ja uusien opettajanvirkojen perustamisesta sanottuun yliopistoon
185/1921
Asetus Suomen ja pohjoismaiden arkeologian sekä suomalais-ugrilaisen kansatieteen professorinvirkojen perustamisesta Helsingin yliopistoon
184/1921
Asetus kansakoululaitoksen kustannuksista 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain täytäntöönpanosta
183/1921
Asetus 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun oppivelvollisuuslain täytäntöönpanosta
182/1921
Päätös Ruotsin vastaisella valtakunnanrajalla sijaitsevien rajavartiostojen alueen muuttamisesta
181/1921
Asetus vankeinhoitovirkailijoiden virkapuvusta
180/1921
Päätös evankelis-luterilaisten ja kreikkalais-katolisten seurakuntain papiston ja lukkarin virkataloihin kuuluvain torppa- ja mäkitupa- alueiden lunastamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1921 annetun lain täytäntöönpanosta
179/1921
Päätös vangittujen henkilöiden kyyti- ja ruokarahasta
178/1921
Asetus maksuista, joita on suoritettava puheluista lennätinlaitoksen puhelinjohdoilla Kittilän pitäjän Kaukosen kylästä Rovaniemelle y.m. paikkoihin
177/1921
Asetus Riihimäen kauppalan perustamisesta
176/1921
Laki työttömyyttä koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä
173/1921
Laki Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta
172/1921
Asetus siitä miten korvauksia on maksettava asioissa, jotka koskevat virka-avun antamista ulkomaan oikeusviranomaisille
171/1921
Lag om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut
170/1921
Päätös joka sisältää tarkemmat teknilliset ohjeet teiden tekemisestä ja kunnossapidosta maalla
Författningsändringar i nummerordning

320 - 293 292 - 268 267 - 243 242 - 222 221 - 194 193 - 170 168 - 145 144 - 116 115 - 91 89 - 64 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.