Författningsändringsregister: 1902

Författningsändringar i nummerordning

46 - 27 26 - 7 6 - 1

6/1902
Asetus poliisilaitoksen perustamisesta Kuopion kaupunkiin
5/1902
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodeksi 1902
5/1902
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodeksi 1902
4/1902
K Uudenmaan läänin Kuvernöörille siitä, että Bergvik niminen kartano Iitin pitäjän Kimolan kylässä kirkollisessa, hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa kuin myöskin Herransaaren talo Heinolan maaseurakunnan Taipaleen kylässä kirkollisessa, hallinnollisessa, kameraalisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirretään Jaalan pitäjään
4/1902
K Oulun läänin virkaa toimittavalle Kuvernöörille Siikajoen, Paavolan, Rantsilan ja Revonlahden nimismiespiirin jakamisesta
4/1902
J sisältävä taksan, jonka mukaan maksut kaupaksi pidettyjen keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistettujen rehuvarain sekä siementavarain näytteen ottamisesta ja tutkimisesta ovat suoritettavat
4/1902
J siitä, että Aleksanderin-Yliopiston Lääkeopilliseen tiedekuntaan on perustettava ylimääräinen professorinvirka oikeuslääkeopissa ja että pathologisen anatomian ja valtiolääkeopin professorinviran nimitys on muutettava
3/1902
Kirje siitä järjestyksestä, missä kuulutus avioliittoon on annettava vakinaisessa sotapalveluksessa oleville upseereille, alipäälliköille ja sotamiehille
3/1902
J koskeva amanuenssinviran perustamista Aleksanderin-Yliopiston fysioloogiseen laboratorioon
3/1902
J sisältävä muutoksen Huhtikuun 26 p:nä 1873 annettuun armolliseen julistukseen siitä taksasta, jonka jälkeen maksut tutkinnoista ja maisterin-sekä tohtorinvihkiäisistä Keisarillisessa Aleksanderin- Yliopistossa Suomessa ovat suoritettavat, sekä 4 §:ään Tammikuun 14 p:nä 1874 annetussa armollisessa ohjesäännössä ylioppilastutkintoa varten mainitussa Yliopistossa
3/1902
J (22.8.1889, 5.2.1890 annettujen säädösten muutos) koskeva muutettuja määräyksiä maan alkeisoppilaitosten ja tyttökoulujen lukukausimaksujen suuruudesta
3/1902
Asetus Suomen Senaatille annetusta oikeudesta määrätä Senaatin virkamiehille kurinpitorangaistusta
2/1902
K Kirje Aleksanderin-yliopiston konsistoriolle, koskeva entomologisen laboratorion perustamiseen ja ylläpitämiseen myönnettyä määrärahaa
2/1902
J niistä eduista, jotka tulevat erityisille upseereille, siviilivirkamiehille ja vakinaisesti asetetuille alipäälliköille Suomen rakuunarykmentissä sen jälkeen kuin heidän virkansa ovat lakkautetut
2/1902
J koskeva uutta vuosirahansääntöä Sortavalan yleiselle sairashuoneelle
2/1902
J koskeva pakettien kuljettamista postissa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen postitoimistoihin tahi postitoimistoista
2/1902
erityisten säännösten muuttamisesta asetuksessa mallasjuomain myymisestä ja anniskelemisesta 2 p:ltä huhtikuuta 1883, mikä asetus muutamissa kohdin on muutettu armollisilla asetuksilla 9 p:ltä Kesäkuuta 1892 ja 10 p:ltä Huhtikuuta 1895
1/1902
Asetus poliisilaitoksen perustamisesta Hämeenlinnan kaupunkiin
Författningsändringar i nummerordning

46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.