Författningsändringsregister: 1900

Författningsändringar i nummerordning

42 - 23 22 - 3 2 - 1

22/1900
K venäjänkielen käytäntöön ottamisesta asiain käsittelyssä eräissä Suomen Suuriruhtinaanmaan hallintovirastoissa.
21/1900
K Maanviljelyshallitukselle, koskeva lääninagronoomien virantoimituspiirejä ja asemapaikkoja sekä apulaisagronoomien asettamista
21/1900
S Suomenmaassa palveleville agronoomeille.
20/1900
K Postihallitukselle, sisältävä muutettuja määräyksiä postifrankkomerkeistä, jotka ovat käypiä Suomessa
20/1900
J sisältävä muutoksen 14 §:ään Helmikuun 11 p:nä 1886 annetussa armollisessa asetuksessa papiksi aikovien sivistyksestä Suomen Aleksanderin-Yliopistossa.
19/1900
K Kertomus Suomen Suuriruhtinanmaan yleisille valtiopäiville Helsingissä vuonna 1900 kokoonkutsutuille Valtiosäädyille Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Valtiosäädyt 1897 vuoden valtiopäivillä ovat tehneet ja jotka ovat saavuttaneet Hänen Majesteettinsa Keisarin ja Suuriruhtinaan armollisen suostumuksen ja vahvistuksen, kuin myös siitä, mitä Keisarillinen Majesteetti muuten on viime valtiopäivillä olleiden keskustelujen nojalla suvainnut säätää.
18/1900
J Julistuskirja Hänen Keisarillisen Korkeutensa Suuriruhtinas Yrjö Mihailovitschin vihkijäisten johdosta
17/1900
K Suomenmaan Valtiosäädyille määräaikaisten valtiopäiväin päättämisestä 24 p:nä Toukokuuta / 6 p:nä kesäkuuta 1900.
16/1900
O Juhlamenojenohjeet Valtiopäiviä Helsingissä vuonna 1900 lopetettaessa
15/1900
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio
15/1900
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan varsinainen tulo- ja menoarvio.
14/1900
K Siviilitoimituskunnan kirje Uudenmaan läänin Kuvernöörille, koskeva tutkinnonkäyneitten kätilöitten puutteen poistamista maaseudulta
14/1900
K koskeva muutettua aikaa palkkaus- ja tarve-ehdotusten lähettämiselle Suomen Suuriruhtinaanmaan tulo- ja menoarviota varten
14/1900
K Tullihallitukselle, koskeva Tanskassa valmistetun suolan tullimäärää.
14/1900
Asetus sisältävä muutoksen farmaseuttista opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa 26 p:nä Tammikuuta 1897 annettuun Armolliseen Asetukseen.
13/1900
J Keisarillisen Korkeuden Suurruhtinatar Aleksandra Petrownan kuoleman johdosta
12/1900
K Kuopion läänin Kuvernöörille siitä että talot N:ro 4, 5, 6 ja 7 Keyrityn kylässä, N:ro 1, 2 ja 7 Siikajärven kylässä sekä koko Suojärven kylä Nilsiän pitäjää ovat kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirrettävät Rautavaaran kappeliin
12/1900
K Oulun läänin Kuvernöörille, koskeva Inarin, Utsjoen ja Enontekiäisten piirien kruununnimismiehille suotua oikeutta kahdenkertaisten virkavuosien lukemiseen
12/1900
J koskeva Halikon y.m. pitäjissä Turun ja Porin lääniä sijaitsevalle Joensuun sukukartanolle suotua korvausta siitä maasta, joka pakkolunastuksella on siitä luovutettu Turun-Karjan rautatietä varten
11/1900
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta
11/1900
J koskeva uutta vuosirahansääntöä Turun kaupungin poliisilaitokselle
11/1900
J koskeva uutta vuosirahansääntöä Helsingin poliisilaitokselle
10/1900
K Koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva uuden miesseminaarin perustamista Kajaanin kaupunkiin
10/1900
S Johtosääntö Suomen Valtioarkistolle.
9/1900
Päätös Pöytäkirja, laadittu avattaessa Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäätyjen määräaikaisia valtiopäiviä Keisarillisen Linnan valtaistuinsalissa Helsingissä, 27 päivänä Tammikuuta 1900
8/1900
K Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje Uudenmaan läänin Kuvernöörille, koskeva valtioapua tutkinnon-suorittaneitten kätilöitten palkkaamiseen maaseudulla
8/1900
J koskeva uutta vuosirahansääntöä Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle
7/1900
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Sotilasrahaston meno- ja tuloarvio vuodeksi 1900.
6/1900
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Suostuntavarain ja Kulkulaitosrahaston meno- ja tuloarvio Vuodeksi 1900.
5/1900
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Yleisen Valtio- sekä Vaivais- ja Työhuone-rahaston meno- ja tuloarvio vuodeksi 1900.
4/1900
K Wiipurin Hovioikeudelle lisäyksestä Ilomantsin tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
4/1900
K Kirje Aleksanderin-Yliopiston konsistoriolle Yliopiston kemian- apulaisen palkkauksen korottamisesta
4/1900
J siitä, että valtion jatko-opistojen opettajakollegiot ovat toimituskirjain lunastukseen nähden pidettävät yhdenvertaisina lyseoiden opettajakollegioiden kanssa.
4/1900
J siitä, että anatomian professori Aleksanderin-yliopistossa on velvollinen opettamaan histologiaa.
4/1900
J Julistus juoksevan hiilihapon ja muiden juoksevassa tilassa olevain kaasujen varastossapidosta ja kuljetuksesta
3/1900
K Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje Aleksanderin- Yliopiston Konsistorille, koskeva muutoksia 1890 annettuihin määräyksiin
3/1900
J Julistus arpajaisten toimeenpanemisesta Suomessa
3/1900
Asetus koskeva osittaista muutosta ja lisäystä voimassa oleviin lainmääräyksiin painoasioista Suomessa
Författningsändringar i nummerordning

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.