Elektronisk författningssamling: 2016

60/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 1.2.2016
59/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av betaltjänstlagen, 1.2.2016
58/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut, 1.2.2016
57/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning , 29.1.2016
56/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning , 29.1.2016
55/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 29.1.2016
54/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen, 28.1.2016
53/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet , 28.1.2016
52/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 27.1.2016
51/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruks-enheter, 27.1.2016
50/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform, 27.1.2016
49/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal, 26.1.2016
48/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 26.1.2016
47/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn, 26.1.2016
46/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet , 26.1.2016
45/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2016, 25.1.2016
44/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 25.1.2016
43/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd, 25.1.2016
42/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2016 , 25.1.2016
41/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016, 25.1.2016
40/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2016 , 25.1.2016
39/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för likabehandlingsärenden, 25.1.2016
38/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2016, 22.1.2016
37/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Alvar Aalto , 21.1.2016
36/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015, 18.1.2016
35/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, 18.1.2016
34/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, 18.1.2016
33/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande, 18.1.2016
32/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten , 14.1.2016
31/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter, 14.1.2016
30/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag , 14.1.2016
29/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, 14.1.2016
28/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 13.1.2016
27/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 kap. 12 § och 49 kap. 2 § i strafflagen, 13.1.2016
26/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i utsökningsbalken, 13.1.2016
25/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter , 13.1.2016
24/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken, 13.1.2016
23/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av patentlagen, 13.1.2016
22/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet, 13.1.2016
21/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Fin-lands stöd för programmet "Support to East Jerusalem Hospitals" i Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (Pegasemekanismen), 12.1.2016
20/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mentalvårdslagen, 12.1.2016
19/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 12.1.2016
18/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om medling vid brott och i vissa tvister, 12.1.2016
17/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 31 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, 12.1.2016
16/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 12.1.2016
15/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i häktningslagen, 12.1.2016
14/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i fängelselagen, 12.1.2016
13/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, 12.1.2016
12/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål, 12.1.2016
11/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i rättegångsbalken, 12.1.2016
10/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förundersökningslagen, 12.1.2016
9/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen, 11.1.2016
8/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 11.1.2016
7/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum, 8.1.2016
6/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis, 8.1.2016
5/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om trafikskadenämnden, 8.1.2016
4/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden, 8.1.2016
3/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ansökan om att förtecknas som alternativt tvistlösningsorgan och om lämnande av information, 8.1.2016
2/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 8.1.2016
1/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid, 7.1.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.