Elektronisk författningssamling: 2002

Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.1.2002 Storleken av data: 132 kb
8
Statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (Översättning till samiska)
9
Miljöministeriets förordning om riktgivande värden på fridlysta djur och växter
Band 1 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.1.2002 Storleken av data: 51 kb
1
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
2
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
3
Statsrådets förordning om justering av eurobeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
4
Försvarsministeriets förordning om ersättande av begravningskostnaderna i fråga om personer för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar
5
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
6
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
7
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.