Senast ändrade författningsöversättningar

759/2004 engelska
Lag om integritetsskydd i arbetslivet (bearbetat 19.8.2019)
1380/1993 engelska
Lag om Rundradion Ab (bearbetat 11.7.2019)
389/1988 engelska
Lag om öppna bolag och kommanditbolag (bearbetat 11.7.2019)
1114/2000 engelska
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer (bearbetat 3.7.2019)
1253/2000 engelska
Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer (bearbetat 3.7.2019)
704/2019 engelska
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (bearbetat 1.7.2019)
149/2017 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (bearbetat 1.7.2019)
146/2017 engelska
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (bearbetat 1.7.2019)
768/2005 engelska
Häktningslag (bearbetat 1.7.2019)
767/2005 engelska
Fängelselag (bearbetat 1.7.2019)
498/1999 engelska
Lag om konsulära tjänster (bearbetat 1.7.2019)
1033/2018 engelska
Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet (bearbetat 17.6.2019)
1285/2014 engelska
Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter (bearbetat 17.6.2019)
1284/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem (bearbetat 17.6.2019)
731/1999 engelska
Finlands grundlag (bearbetat 17.6.2019)
395/1987 engelska
Läkemedelslag (bearbetat 17.6.2019)
1050/2018 engelska
Dataskyddslag (bearbetat 13.6.2019)
1054/2018 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella (bearbetat 10.6.2019)
1687/2009 engelska
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (bearbetat 10.6.2019)
508/2018 engelska
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (bearbetat 10.6.2019)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.