Senast ändrade författningsöversättningar

400/2015 engelska
Lag om verkställighet av samhällspåföljder (bearbetat 26.10.2020)
213/2019 engelska
Lag om placeringsfonder (bearbetat 21.10.2020)
527/2014 engelska
Miljöskyddslag (bearbetat 19.10.2020)
1494/2016 engelska
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (bearbetat 29.9.2020)
1590/2015 engelska
Lag om registret över rättstolkar (bearbetat 4.9.2020)
1231/2007 engelska
Lag om auktoriserade translatorer (bearbetat 4.9.2020)
808/2019 engelska
Lag om rättegång i förvaltningsärenden (bearbetat 2.9.2020)
782/2019 engelska
Sjötrafiklag (bearbetat 21.8.2020)
714/2018 engelska
Gymnasielag (bearbetat 20.8.2020)
616/2019 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (bearbetat 11.8.2020)
151/2013 engelska
Statsrådets förordning om avfallsförbränning (bearbetat 14.7.2020)
872/2019 engelska
Arbetstidslag (bearbetat 7.7.2020)
595/2018 engelska
Lag om företagshemligheter (bearbetat 7.7.2020)
1552/2011 engelska
Beredskapslag (bearbetat 7.7.2020)
223/2007 engelska
Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen (bearbetat 7.7.2020)
988/2010 engelska
Statsrådets förordning om personalfonder (bearbetat 7.7.2020)
182/2010 engelska
Punktskattelag (bearbetat 7.7.2020)
362/2002 engelska
Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (bearbetat 7.7.2020)
20/2003 engelska
Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen (bearbetat 7.7.2020)
332/1994 engelska
Förordning om öppethållandet av statens ämbetsverk (bearbetat 7.7.2020)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.