Senast ändrade författningsöversättningar

210/2011 engelska
Lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter (bearbetat 5.12.2019)
619/1996 engelska
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (bearbetat 27.11.2019)
361/1983 engelska
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (bearbetat 27.11.2019)
306/2019 engelska
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (bearbetat 14.11.2019)
246/2011 engelska
Statsrådets förordning om lotsning (bearbetat 7.11.2019)
1122/2005 engelska
Lag om farledsavgift (bearbetat 7.11.2019)
940/2003 engelska
Lotsningslag (bearbetat 7.11.2019)
617/2009 engelska
Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (bearbetat 31.10.2019)
610/2014 engelska
Kreditinstitutslag (bearbetat 28.10.2019)
423/2013 engelska
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (bearbetat 28.10.2019)
1502/2001 engelska
Sparbankslag (bearbetat 28.10.2019)
1607/1993 engelska
Kreditinstitutslag (bearbetat 28.10.2019)
1146/2017 engelska
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (bearbetat 16.10.2019)
1147/2017 engelska
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (bearbetat 16.10.2019)
990/1987 engelska
Kärnenergilag (bearbetat 16.10.2019)
10/2015 engelska
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (bearbetat 10.10.2019)
1070/2017 engelska
Lag om handel med finansiella instrument (bearbetat 25.9.2019)
748/2012 engelska
Lag om handel med finansiella instrument (bearbetat 25.9.2019)
1328/2018 engelska
Lag om ett bostadsdatasystem (bearbetat 24.9.2019)
623/2005 engelska
Lag om fartygstrafikservice (bearbetat 4.9.2019)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.