Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

962/1989 engelska
Statsrådets beslut om begränsning av importen av fullständigt halogenerade klorfluorkolbäteföreningar samt bromfluorklorkolväteföreningar och bromfluorklorväteföreningar
447/1987 engelska
Statsrådets beslut om begränsning av oljeavfallsförbränningen
1025/1988 engelska
Statsrådets beslut om bly- och benzenhalten i motorbensin
295/1997 engelska
Statsrådets beslut om byggavfall
495/1998 engelska
Statsrådets beslut om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter
37/1977 engelska
Statsrådets beslut om extra journalistpensioner
75/1974 engelska
Statsrådets beslut om extra konstnärspensioner
2/2000 engelska
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar
489/1992 engelska
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier
1209/1997 engelska
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel
962/1997 engelska
Statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
101/1997 engelska
Statsrådets beslut om oljeavfallshantering
165/1988 engelska
Statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
158/1987 engelska
Statsrådets beslut om svavelhalten för lätt brännolja och dieselolja
888/1987 engelska
Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol
629/1994 engelska
Statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
711/1998 engelska
Statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall
883/1998 engelska
Statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper
659/1996 engelska
Statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall
1246/1995 engelska
Statsrådets beslut om Återvinning och behandling av kasserade däck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.