Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

545/2015 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga
149/2017 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
607/1983 engelska
Socialvårdsförordningen
710/1982 engelska
Socialvårdslagen
272/2006 engelska
Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskts modifieerade organismenr samt skyldigheten att för bok över innesluten användning samt om räddningsplanen
1502/2001 engelska
Sparbankslag
423/2003 engelska
Språklag
148/1922 engelska
Språklagen
1753/2015 engelska
Statrådets förordningom uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut
157/1987 engelska
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar
890/1987 engelska
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av svaveldioxidutsläpp från kraftverk och pannanläggningar som använder tung brännolja
474/1995 engelska
Statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export och transitering av försvarsmateriel
112/1997 engelska
Statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall
1200/1998 engelska
Statsrådets beslut om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet
817/1997 engelska
Statsrådets beslut om antalet regionala konstkommissioner och deras verksamhetsområden
282/1994 engelska
Statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket
446/1987 engelska
Statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter
105/1995 engelska
Statsrådets beslut om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen
1071/1989 engelska
Statsrådets beslut om begränsning av användning av PCB och PCT
789/1989 engelska
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.