Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

1149/2016 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
1239/2003 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1390/2011 engelska
Statsrådets förordning om åklagarväsendet
591/2006 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
843/2017 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
878/2005 engelska
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
734/2008 engelska
Statsrådets förordning on skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
971/1994 engelska
Statstjänstemannaförordning
750/1994 engelska
Statstjänstemannalag
688/2001 engelska
Statsunderstödslag
1045/1989 engelska
Stiftelseförordning
39/1889 engelska
Strafflag
770/1993 engelska
Straffregisterlag
859/2018 engelska
Strålsäkerhetslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.