Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

403/2008 engelska
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
798/2015 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten
205/2009 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
717/2013 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk
733/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkrafverk
736/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
1101/2019 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
274/2002 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
1432/2015 engelska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric -konsortium)
313/2012 ryska
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
698/2003 engelska
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
971/2000 engelska
Statsrådets förordning om territorialövervakning
1245/2002 engelska
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
195/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä järnväg
194/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä väg
251/2005 engelska
Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
647/2009 engelska
Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och använding av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
1187/2001 engelska
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
729/2002 engelska
Statsrådets förordning om ungdomsarbete
770/2009 engelska
Statsrådets förordning om universiteten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.