Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

33/2008 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
110/2005 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
1064/2008 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1351/2006 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och husvattenshygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens
224/2013 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal
90/2005 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
624/2001 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen
589/2015 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek
422/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat
807/2001 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
267/2010 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn
198/2007 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om inspektioner enligt gentekniklagen
841/2010 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
461/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
1387/2016 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
374/2002 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
1233/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
641/2002 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt provningslaboratorier
1053/2005 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
771/2014 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.