Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

704/2019 engelska
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
659/2010 engelska
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker
980/2011 engelska
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
1485/2001 engelska
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
681/2010 engelska
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen
1241/2010 engelska
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1725/2015 engelska
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
823/2001 engelska
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
715/2001 engelska
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
697/2001 engelska
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
548/2008 engelska
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
1345/2001 engelska
Statsrådets förordning om lotterier
750/2013 engelska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt
1065/2017 engelska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar
389/2002 engelska
Statsrådets förordning om om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
503/2006 engelska
Statsrådets förordning om penninginsamlingar
988/2010 engelska
Statsrådets förordning om personalfonder
1484/2001 engelska
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesinriktade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom företagshälsovården
708/2013 engelska
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesinriktade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom företagshälsovården
534/2002 engelska
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.