Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

1250/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
209/2011 engelska
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet
735/2008 engelska
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
1197/2002 engelska
Statsrådets förordning om beviljande av understöd för miljöprojekt i Finlands närområden i östra och mellersta Europa
418/2014 engelska
Statsrådets förordning om biocidprodukter
621/2001 engelska
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
1357/2003 engelska
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
942/2014 engelska
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
208/2014 engelska
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
460/2013 engelska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
658/2017 engelska
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden
14/2017 engelska
Statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport
780/2001 engelska
Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medfö
820/2010 engelska
Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
169/2011 engelska
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
452/2013 engelska
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
1434/2016 engelska
Statsrådets förordning om elanläggningar
1435/2016 engelska
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
1459/2015 engelska
Statsrådets förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer
277/2000 engelska
Statsrådets förordning om ersättning för skador orsakats av rovdjur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.