Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

1414/2016 engelska
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
633/2004 engelska
Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
396/2014 engelska
Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
179/2012 engelska
Statsrådets förordning om avfall
852/2004 engelska
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
151/2013 engelska
Statsrådets förordning om avfallsförbränning
270/2007 engelska
Statsrådets förordning om avgifter för prestationen enligt gentekniklagen
1158/2009 engelska
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
20/2003 engelska
Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen
713/2009 engelska
Statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador
888/2006 engelska
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse
331/2013 engelska
Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
716/2000 engelska
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
214/2007 engelska
Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet
837/2005 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
435/2001 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
1017/2002 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
936/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
931/2000 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
64/2015 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.