Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

758/1991 engelska
Lag om återvinning till konkursbo
389/1988 engelska
Lag om öppna bolag och kommanditbolag
1139/2016 engelska
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivninga
165/1999 engelska
Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
516/2004 engelska
Lag on dataskydd vid elektronisk kommunikation
228/2003 engelska
Lag on domännamn
21/2004 engelska
Lag on likabehandling
745/1998 engelska
Lag on statens televisions- och radiofond
744/1998 engelska
Lag on televisions- och radioverksamhet
109/1995 engelska
Lag on övervakning av förvaltningen av konkursbon
101/2001 engelska
Lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
272/2005 engelska
Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
1383/2001 engelska
Lagen om företagshälsovård
1062/1979 engelska
Lagen om försäkringsbolag
811/2000 engelska
Lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort
497/2003 engelska
Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
488/1999 engelska
Lagen om medicinsk forskning
1015/2005 engelska
Lagen om medling vid brott och i vissa tvister
608/1948 engelska
Lagen om olycksfallsförsäkring
785/1992 engelska
Lagen om patientens ställning och rättigheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.