Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

557/2005 engelska
Lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
908/2017 engelska
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av persona
135/1976 engelska
Lag om villkorligt straff
684/2015 engelska
Lag om vissa krav på asbestsanering
662/1998 engelska
Lag om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
236/1961 engelska
Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
115/1997 engelska
Lag om vissa stipendier åt bildkonstnärer
1016/2004 engelska
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
827/1991 engelska
Lag om värdeandelskonton
826/1991 engelska
Lag om värdeandelssystemet
348/2017 engelska
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
579/1996 engelska
Lag om värdepappersföretag
1279/2009 engelska
Lag om växtförädlarrätt
559/1994 engelska
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
460/2003 engelska
Lag om yttrandefrihet i masskommunikation
32/2019 engelska
Lag om Åklagarmyndigheten
583/2006 engelska
Lag om ändring av barnskyddslagen
902/2010 engelska
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
439/2011 engelska
Lag om åklagarväsendet
1276/1994 engelska
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.