Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

225/2004 engelska
Lag om utländska fondbolags verksamhet i Finland
1608/1993 engelska
Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
580/1996 engelska
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
594/1993 engelska
Lag om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna
205/2000 engelska
Lag om utnämning av domare
526/2011 engelska
Lag om utredning av militära luftfartsolyckor
1146/1999 engelska
Lag om utstationerade arbetstagare
447/2016 engelska
Lag om utstationering av arbetstagare
919/1985 engelska
Lag om utvecklande av bostadsförhållandena
29/2000 engelska
Lag om utövning av veterinäryrket
119/2001 engelska
Lag om vattentjänster
1299/2004 engelska
Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
10/2015 engelska
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
1139/1994 engelska
Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1100/1994 engelska
Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
619/1996 engelska
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
672/2002 engelska
Lag om verkställighet av böter
801/2017 engelska
Lag om verkställighet av kombinationsstraff
400/2015 engelska
Lag om verkställighet av samhällspåföljder
706/2007 engelska
Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.