Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

352/2010 engelska
Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
1077/2010 engelska
Lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet
471/2016 engelska
Lag om trafiksäkerhetsavgift
1429/2006 engelska
Lag om transport av djur
719/1994 engelska
Lag om transport av farliga ämnen
320/2017 engelska
Lag om transportservice
1144/2016 engelska
Lag om tryckbärande anordningar
869/1999 engelska
Lag om tryckbärande anordningar
1197/2009 engelska
Lag om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
1281/2004 engelska
Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
998/1993 engelska
Lag om unga arbetstagare
262/1940 engelska
Lag om unga förbrytare
235/1995 engelska
Lag om ungdomsarbete
551/1967 engelska
Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar
659/1967 engelska
Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
26/2011 engelska
Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll
456/1970 engelska
Lag om utlämning för brott
1286/2003 engelska
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1383/2007 engelska
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
298/2010 engelska
Lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.