Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

1114/2000 engelska
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
639/1982 engelska
Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
973/2002 engelska
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
370/2019 engelska
Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
274/1922 tyska
Lag om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justititekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder
656/1967 engelska
Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar
369/2006 engelska
Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
689/1997 engelska
Lag om rättegång i brottmål
808/2019 engelska
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
100/2013 engelska
Lag om rättegång i marknadsdomstolen
715/2011 engelska
Lag om rättegångsbiträden med tillstånd
228/1929 engelska
Lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
335/2007 engelska
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
334/2007 engelska
Lag om samarbete inom företag
326/1963 engelska
Lag om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
687/2009 engelska
Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
109/2003 engelska
Lag om samfällda skogar
649/1990 engelska
Lag om samförvaltning i hyreshus
530/1999 engelska
Lag om sammankomster
223/2007 engelska
Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.