Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

498/1999 engelska
Lag om konsulära tjänster
113/1990 engelska
Lag om konsumentverket
504/2002 engelska
Lag om kontroll av brottslig bakrund hos personer som arbetar med barn
562/1996 engelska
Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning
1613/1992 engelska
Lag om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
653/2007 engelska
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
492/2013 engelska
Lag om kosmetiska produkter
1159/1997 engelska
Lag om landskapsindelning
1195/1996 engelska
Lag om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
111/1990 engelska
Lag om livsmedelsverket
1171/2010 engelska
Lag om läkarundersökning av fartygspersonal
866/1998 engelska
Lag om lönegaranti
1108/2000 engelska
Lag om lönegaranti för sjömän
41/1978 engelska
Lag om marknadsdomstolen
99/2013 engelska
Lag om marknadsdomstolen
1137/2016 engelska
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
420/1962 engelska
Lag om medling i arbetstvister
663/2005 engelska
Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar
394/2011 engelska
Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
255/2014 engelska
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.