Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

201/1994 engelska
Lag om hemkommun
951/1977 engelska
Lag om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
1240/1999 engelska
Lag om hypoteksbanker
688/2010 engelska
Lag om hypoteksbanksverksamhet
936/1978 engelska
Lag om hypoteksföreningar
481/1995 engelska
Lag om hyra av bostadslägenhet
195/1996 engelska
Lag om häradsåklagare
1265/2006 engelska
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1284/2000 engelska
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
906/2019 engelska
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
186/1990 engelska
Lag om införande av lagen om statens konstmuseum
113/2000 engelska
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen
559/2009 engelska
Lag om införande av universitetslagen
468/2019 engelska
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
248/1965 engelska
Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar
759/2004 engelska
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
4/1994 engelska
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
21/1987 engelska
Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
317/1953 engelska
Lag om internering av farliga återfallsförbrytare
747/2012 engelska
Lag om investeringstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.