Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: S

825/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg
820/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
763/2005 engelska
Statsrådets förordning om fartygstrafikservice
1766/2009 engelska
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1043/2008 engelska
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
843/2007 engelska
Statsrådets förordning om främjande av filmkonsten
610/2000 engelska
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
713/2006 engelska
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
518/2014 engelska
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
1070/2002 engelska
Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
30/2008 engelska
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
928/2004 engelska
Statsrådets förordning om genteknik
822/2000 engelska
Statsrådets förordning om granskning av bildprogram
391/2012 engelska
Statsrådets förordning om gruvdrift
704/2019 engelska
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
659/2010 engelska
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker
980/2011 engelska
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
1485/2001 engelska
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
681/2010 engelska
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen
1241/2010 engelska
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.