Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

1705/2009 engelska
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
286/1982 engelska
Lag om fiske
379/2015 engelska
Lag om fiske
210/2011 engelska
Lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter
541/2003 engelska
Lag om fordonstrafikregistret
295/1963 engelska
Lag om fornminnen
305/2009 engelska
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
570/1961 engelska
Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
903/1995 engelska
Lag om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
514/1984 engelska
Lag om fredsbevarande verksamhet
87/1973 engelska
Lag om fri rättegång
606/1973 engelska
Lag om friluftsliv
632/1998 engelska
Lag om fritt bildningsarbete
556/2007 engelska
Lag om frivilligt försvar
325/2013 engelska
Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism
28/2000 engelska
Lag om främjande av filmkonsten
1386/2010 engelska
Lag om främjande av integration
493/1999 engelska
Lag om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
946/2017 engelska
Lag om för- och efternamn
1277/2007 engelska
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används for sjötransport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.