Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: engelska

1339/1997 engelska
Bokföringsförordning
1336/1997 engelska
Bokföringslag
949/1993 engelska
Bostadsbidragsförordning
935/1973 engelska
Brottsskadelag
266/1959 engelska
Byggnadsförordning
370/1958 engelska
Byggnadslag
60/1985 engelska
Byggnadsskyddslag
1446/2007 engelska
Civiltjänstlagen
494/2009 engelska
Dammsäkerhetslag
1050/2018 engelska
Dataskyddslag
1325/2014 engelska
Diskrimineringslag
396/1996 engelska
Djurskyddsförordning
247/1996 engelska
Djurskyddslag
673/2016 engelska
Domstolslag
386/1995 engelska
Elmarknadslag
1135/2016 engelska
Elsäkerhetslag
11/2015 engelska
Faderskapslag
312/1992 engelska
Familjedagvårdarlagen
874/1993 engelska
Fartygsregisterförordning
512/1993 engelska
Fartygsregisterlag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.